Lịch sử hình thành


     " Mỗi ý tưởng là một bước đi dài

     Hãy để T.A.C đưa công trình của bạn thực sự đi xa hơn một dấu ấn."

 

     Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Thăng Long - T.A.C thành lập năm 2003, là một trong những đơn vị tư vấn xây dựng có uy tín, với phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước. Đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm gồm các Kiến trúc sư, các Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật, các chuyên viên kinh tế có năng lực, sáng tạo và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

     Tầm nhìn và xứ mệnh.

     Công trình kiến trúc không những là nghệ thuật mà còn bao hàm hình ảnh sáng tạo được thiết kế và xây dựng trên quan điểm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đảm bảo tính mỹ thuật, kỹ thuật và kinh tế. Mục tiêu của T.A.C là góp phần tạo dựng các công trình Kiến trúc Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nỗ lực ứng dụng các thành tựu của công nghệ mới để tư vấn, thuyết phục khách hàng đến với phong cách thiết kế kiến trúc đương đại, có dấu ấn và mang đặc thù riêng ở mỗi tác phẩm công trình.

      T.A.C đặt mục tiêu  trở thành một trong các công ty tư vấn kiến trúc xây dựng chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu của VIệt Nam. Để thực hiện mục tiêu trên T.A.C tập trung sức mạnh vào:

- Tận dụng triệt để mọi cơ hội phù hợp với lợi thế & sức mạnh của công ty để quảng bá & nâng cao thương hiệu của T.A.C thông qua việc cung cấp chất lượng dịch dụ hoàn hảo với phương châm làm cho khách hàng hài lòng hơn cả mong đợi.

- Phát triển nguồn nhân lực thông qua một môi trường làm việc năng động, tạo cơ hội phát triển cho từng cá nhân.

- Kết nối với các đối tác trong & ngoài nước để nâng cao trình độ và năng lực cạnh tranh, mở rộng đa dạng hóa các dạng sản phẩm và dịch vụ nhất là các lĩnh vực có quan hệ tác động qua lại & hỗ trợ lẫn nhau.