TRỤ SỞ UBND - MS.04

CÔNG TRÌNH:    UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM XD:     HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - TP HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:    UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

QUY MÔ:            11 TẦNG

DIỆN TÍCH XD:   1.993m2

TỔNG DT SÀN:  10.778m2