TRỤ SỞ UBND - MS.03

CÔNG TRÌNH:    UBND XÃ ĐAN PHƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM XD:    XÃ ĐAN PHƯỢNG - HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - TP HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:     BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

QUY MÔ:               03 TẦNG

DIỆN TÍCH XD :   1.475m2

TỔNG DT SÀN :  2.365m2