TRUNG TÂM VĂN HÓA - MS.01

CÔNG TRÌNH:    TRUNG TÂM VĂN HÓA

ĐỊA ĐIỂM XD:     THÀNH PHỐ THANH HÓA

CHỦ ĐẦU TƯ:    UBND TỈNH THANH HÓA

QUY MÔ:            02 TẦNG

DIỆN TÍCH XD:   1.315m2

TỔNG DT SÀN:  2.550m2