TRUNG TÂM VĂN HÓA - MS.02

CÔNG TRÌNH:    TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - NHÀ VĂN HÓA THỊ XÃ BỈM SƠN

ĐỊA ĐIỂM XD:     PHƯỜNG BA ĐÌNH THỊ XÃ BỈM SƠN TỈNH THANH HÓA

CHỦ ĐẦU TƯ:    UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

QUY MÔ:            2.5 TẦNG

DIỆN TÍCH XD:   1.450m2

TỔNG DT SÀN:  2.850m2