TRUNG TÂM VĂN HÓA - MS.03

CÔNG TRÌNH:    TRUNG TÂM VĂN HÓA

ĐỊA ĐIỂM XD:     THÀNH PHỐ HẠ LONG - QUẢNG NINH

CHỦ ĐẦU TƯ:    TẬP ĐOÀN TKS QUẢNG NINH

QUY MÔ:            06 TẦNG

DIỆN TÍCH XD:   2875m2

TỔNG DT SÀN:  14.528m2