NHÀ HÁT - MS.01

CÔNG TRÌNH:    NHÀ HÁT ĐAN PHƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM XD:     HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:    UBND  HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

QUY MÔ:            2.5 TẦNG

DIỆN TÍCH XD:   2.600m2

TỔNG DT SÀN:  3.500m2

 

ẢNH RENDER 3D

 

 

 

 

 

 

 

 

ẢNH CÔNG TRÌNH HOÀN THIỆN