THƯ VIỆN - MS.01

CÔNG TRÌNH:    THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA - PHƯƠNG ÁN 03

ĐỊA ĐIỂM XD:     SỐ 28 ĐẠI LỘ LÊ LỢI - TP THANH HÓA

CHỦ ĐẦU TƯ:    THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA

QUY MÔ:            07 TẦNG

DIỆN TÍCH XD:   2.500m2

TỔNG DT SÀN:  11.938m2

 

 

cover4

 

cover4

 

cover4

 

cover4

 

cover4