TRỤ SỞ UBND - MS.01

CÔNG TRÌNH:    TRỤ SỞ UBND TÂN HỘI

ĐỊA ĐIỂM XD:    XÃ TÂN HỘI - HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - TP HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:     BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

QUY MÔ:               03 TẦNG

DIỆN TÍCH XD :   850m2

TỔNG DT SÀN :  2050m2