TRỤ SỞ UBND - MS.02

CÔNG TRÌNH:    TRỤ SỞ UBND XÃ LIÊN TRUNG 

ĐỊA ĐIỂM XD:    XÃ LIÊN TRUNG - HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - TP HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:     BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

QUY MÔ:               03 TẦNG

DIỆN TÍCH XD :   350m2

TỔNG DT SÀN :  1050m2