VIỆN KHOA HỌC - MS.01

CÔNG TRÌNH:    VIỆN KHOA HỌC KT NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI PHÍA BẮC

ĐỊA ĐIỂM XD:    XÃ PHÚ HỘ - THỊ XÃ PHÚ THỌ

CHỦ ĐẦU TƯ:     VIỆN KHOA HỌC KT NÔNG LÂM NGHIỆP MIỀN NÚI PHÍA BẮC

QUY MÔ:               03 TẦNG

DIỆN TÍCH XD :   1.470m2

TỔNG DT SÀN :  3.618m2