TRƯỜNG THPT - MS.03

CÔNG TRÌNH:    TRƯỜNG NĂNG KHIẾU TDTT HAI BÀ TRƯNG

ĐỊA ĐIỂM XD:     ĐỀN LỪ - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:     BQL DỰ ÁN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

QUY MÔ:               03 TẦNG

DIỆN TÍCH XD :   1.760m2

TỔNG DT SÀN :   6.960m2