KHÁCH SẠN - KS.02

CÔNG TRÌNH:    KHÁCH SẠN NAM THÁI BÌNH

ĐỊA ĐIỂM XD:     KHU ĐÔ THỊ MỚI DỊCH VỌNG - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:   CÔNG TY CP KHAI THÁC DVDL

QUY MÔ:            15 TẦNG + 01 TẦNG HẦM

DIỆN TÍCH XD:   875m2

TỔNG DT SÀN:  14.000m2

 

 

 

cover4

 

cover4