CHUNG CƯ CAO CẤP - CC.01

CÔNG TRÌNH:    CHUNG CƯ CHO CBCNV - NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

ĐỊA ĐIỂM XD:     THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:    NXB GIÁO DỤC

QUY MÔ:            19 TẦNG + 01 TẦNG HẦM

DIỆN TÍCH XD:   2.580m2

TỔNG DT SÀN:  49.020m2

 

cover4