CHUNG CƯ CAO CẤP - CC.02

CÔNG TRÌNH:    TỔ HỢP CHUNG CƯ & VĂN PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM XD:     KHU ĐT XA LA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:    CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

QUY MÔ:            30 TẦNG + 02 TẦNG HẦM

DIỆN TÍCH QUY HOẠCH :   31.930m2

DIỆN TÍCH XD :  11.400m2

 

cover4

cover4