CHUNG CƯ CAO CẤP - CT.05

CÔNG TRÌNH:    CHUNG CƯ MINH ANH

ĐỊA ĐIỂM XD:     PHƯỜNG BÃI CHÁY - TP HẠ LONG

CHỦ ĐẦU TƯ:    CÔNG TY CP MINH ANH

QUY MÔ:            21 TẦNG + 02 TẦNG HẦM

DIỆN TÍCH XD :   5.265m2

TỔNG DT SÀN :  61.270m2