BIỆT THỰ - BT.26

CÔNG TRÌNH:    BIỆT THỰ GIA ĐÌNH
 
ĐỊA ĐIỂM XD:     THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
QUY MÔ:            04 TẦNG
 
DIỆN TÍCH XD:   85m2
 
TỔNG DT SÀN:   385m2