BIỆT THỰ - BT.24

CÔNG TRÌNH:    BIỆT THỰ GIA ĐÌNH
 
ĐỊA ĐIỂM XD:     THANH HÓA
 
QUY MÔ:            03 TẦNG
 
DIỆN TÍCH XD:   ......m2
 
TỔNG DT SÀN:  .......m2