KHÁCH SẠN - KS06

CÔNG TRÌNH:    NHÀ KHÁCH SẠN - STONE GARDEN RESORT
 
ĐỊA ĐIỂM XD:     BẢN TẢ PHÌN - SAPA
 
CHỦ ĐẦU TƯ:    CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
 
QUY MÔ:            05 TẦNG
 
DIỆN TÍCH XD:   1475m2
 
TỔNG DT SÀN:  6000m2