KHÁCH SẠN - KS05

CÔNG TRÌNH:    NHÀ TRUNG TÂM - STONE GARDEN RESORT
 
ĐỊA ĐIỂM XD:     BẢN TẢ PHÌN - SAPA
 
CHỦ ĐẦU TƯ:    CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
 
QUY MÔ:            04 TẦNG
 
DIỆN TÍCH XD:   550m2
 
TỔNG DT SÀN:  2500m2