SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỞ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TRÌNH:    SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỞ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

ĐỊA ĐIỂM XD:    ĐẠI LỘ LÊ LỢI - TP THANH HÓA

CHỦ ĐẦU TƯ:    SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỞ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

QUY MÔ:               04 TẦNG

DIỆN TÍCH XD :   1.450m2

TỔNG DT SÀN :   5.800m2