TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

CÔNG TRÌNH:    TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

ĐỊA ĐIỂM XD:     HUYỆN THANH TRÌ - TP HÀ NỘI

CHỦ ĐẦU TƯ:    TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

QUY MÔ:               04 TẦNG

DIỆN TÍCH XD :   680m2

TỔNG DT SÀN :   1.300m2