TRỤ SỞ KIỂM TOÁN

CÔNG TRÌNH:    TRỤ SỞ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XI

ĐỊA ĐIỂM XD:     KHU ĐÔ THỊ ĐÔNG HƯƠNG - XÃ ĐÔNG HƯƠNG - TP THANH HÓA

CHỦ ĐẦU TƯ:    KIỂM TOÁN KHU VỰC XI

QUY MÔ:            09 TẦNG

DIỆN TÍCH XD:   530m2

TỔNG DT SÀN:  5.195m2

 
 

Phối cảnh phương án chọn.

 

  

Phối cảnh phương án so sánh.                                                                                                                           

 

Phối cảnh phương án so sánh.

 

 

Phối cảnh phương án so sánh.                                                                                                                                      

 

Phối cảnh phương án so sánh.                                                                                                                                   

 

Phối cảnh phương án so sánh.

 

Phối cảnh nhà Công vụ.

 

Nội thất sảnh chính.   

 

Nội thất phòng họp.                                                                                                                                                      

 

Nội thất phòng họp.                                                                                                                                                      

 

Nội thất hội trường.                                                                                                                                                       

 

Nội thất phòng họp.