TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG

CÔNG TRÌNH:    TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG BẮC HƯNG HẢI

ĐỊA ĐIỂM XD:     SỐ 2 NGUYỄN CHÍ THANH - TP HẢI DƯƠNG - TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ:    CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL BẮC HƯNG HẢI

QUY MÔ:            09 TẦNG

DIỆN TÍCH XD:   ......m2

TỔNG DT SÀN:  ........m2